The Louis Segond 1910 is in the public domain. zegt de Wie zijt gij, grote berg? Ik zeide: Neen, mijn heer. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. 10 Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? We'll send you an email with steps on how to reset your password. 34:2 Woedend ben ik op de herders, en de bokken zal ik weten te vinden.
( Zacharie 4:10 Louis Segond (LSG). Het vijfde gezicht: de kandelaar en de twee olijfbomenDe engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. 5 Krijgshaftig zullen ze in de strijd de vijand in het slijk vertrappen. De HEER van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde, en het tot zijn prachtig strijdros maken. Ces sept sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. 10 En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d’étain dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Eternel, qui parcourent toute la terre. Zacharie 4:10 Segond 21 (SG21). Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een vlakte; hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel: heil, heil zij hem!De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien, en gij zult weten, dat de Want wie veracht de dag der kleine dingen? 10 Want wie veracht de dag der kleine dingen? Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. 8 En het woord des Heren kwam tot mij: 9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien, en gij zult weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft. – Deze zeven zijn de ogen des Heren, die de ganse aarde doorlopen. Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? Zacharie 4:10 Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. 3 10:3 Ezech. Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel. Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? 4 Uit dit volk komt de hoeksteen voort, de tentpin en de oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars. daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken. Zacharia 4 « Zacharia 3 | Zacharia 5 ... 10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? Ces sept sont les yeux de l'Eternel, qui parcourent toute la terre.» Zij zullen zich verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel. Ces sept sont les yeux de l'Eternel, qui parcourent toute la terre. Read verse in Louis Segond 1910 (French)
Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue.

Toen gaf de engel die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit betekent? – Deze zeven zijn de ogen des Ik nam het woord en vroeg hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar?